Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Głowa wykonujący działalność gospodarczą pod firmą:
  AWOLG DESIGN Jacek Głowa, NIP: 945 202 55 46;
  Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
  a) adres: os. Złotej Jesieni 3b/15, 31-826 Kraków,
  b) e-mail: biuro@awolg.pl
 2. Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w celu podjęcia wobec Ciebie działań na Twoją prośbę, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Twoje dane osobowe Administrator danych będzie przechowywał do czasu zakończenia działań podjętych na Twoją prośbę zgodnie z Twoją prośbą zawartą w formularzu kontaktowym.
 4. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty realizujące na zlecenie Administratora danych usługi informatyczne, w tym właściciel serwera, na którym znajduje się strona internetowa Administratora danych.
 5. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Jeśli uznasz że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, lub RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania tej skargi w dacie jej wniesienia.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi podjęcie na Twoją prośbę działań wskazanych w formularzu kontaktowym (prośba, zapytanie) przez zawarciem umowy.